Азербайджан вводить нові правила щодо тимчасових та постійних дозволів на проживання

Баку, Азербайджан – З метою вдосконалення своєї імміграційної системи, Азербайджан недавно ввів нові правила, що регулюють видачу тимчасових та постійних дозволів на проживання (TRP і PRP). Ці зміни, введені в травні 2023 року, спрямовані на привернення іноземних інвесторів, підприємців та кваліфікованих фахівців, одночасно забезпечуючи економічний ріст та національну безпеку країни.

Згідно з новими правилами, декілька категорій осіб тепер мають право подати заяву на отримання тимчасового дозволу на проживання (TRP). Сюди входять інвестори в юридичні особи, в яких держава Азербайджан володіє не менш як 51% часток, за умови, що їх інвестиції становлять 100 000 манат або більше. Крім того, особи, які здійснюють певні кваліфіковані інвестиції загальною вартістю не менше 500 000 манат, також можуть подати заяву на отримання TRP.

Ще одна значна зміна стосується осіб, які володіють не менш як 51% часток у комерційних юридичних особах і є їх директорами. Раніше лише директори та заступники директорів мали право на отримання TRP. Однак нові правила дозволяють акціонерам та директорам подавати заяву, за умови дотримання інших вимог, таких як реєстрація юридичної особи в Азербайджані, наявність принаймні одного іноземного громадянина серед засновників та дотримання певних капіталовкладень. Водночас це положення не застосовується до певних підприємств, таких як компанії, що є резидентами промислових парків.

Також, підприємці, які здійснюють бізнес-діяльність та відповідають певним вимогам щодо найму та мінімального доходу, можуть подавати заяву на отримання TRP. Принаймні 80% їхньої робочої сили повинні становити громадяни Азербайджану або їхні чоловіки, володарі PRP або інші категорії осіб, такі як біженці та особи, які отримали притулок. Попередньо, вимагалося, щоб принаймні 80% робочої сили складали громадяни Азербайджану. Однак ця зміна не поширюється на певних підприємців, таких як резиденти промислових парків.

TRP володарі тепер можуть подати заяву на отримання постійного дозволу на проживання (PRP), якщо вони прожили в Азербайджані принаймні два роки і відповідають одному з таких критеріїв: є батьком, подружжям, дитиною або братом/сестрою громадянина Азербайджану; є членом сім’ї постійного резидента Азербайджану; володіють кваліфікованими інвестиціями не менше 500 000 манат; мають фіксований терміновий депозит не менше 200 000 манат у місцевому банку; володіють державними цінними паперами загальною сумою не менше 200 000 манат; володіють цінними паперами в юридичних особах, у яких держава Азербайджан володіє не менш як 51% часток; мають нерухомість вартістю не менше 200 000 манат; працюють як висококваліфіковані фахівці в певних галузях (наприклад, промисловість, військові справи, наука, культура, спорт); є директором або заступником директора філії іноземної юридичної особи в Азербайджані; володіють не менш як 51% частками в комерційних юридичних особах і відповідають іншим вимогам, таким як реєстрація юридичної особи в Азербайджані, наявність принаймні одного іноземного громадянина серед засновників, дотримання певних капіталовкладень. Крім того, підприємці, які відповідають мінімальним вимогам до доходу, встановленим Міністерством економіки, також можуть претендувати на отримання PRP.

Нові правила є результатом спільних зусиль Азербайджану з метою привернення іноземних інвесторів, кваліфікованих фахівців та підприємців для розвитку економіки країни. Розширення критеріїв для TRP і PRP сприятиме створенню сприятливого бізнес-середовища та сприяє стійкому економічному зростанню.

Очікується, що впровадження цих правил підсилення конкурентоспроможності Азербайджану на світовому ринку, стимулювання припливу інвестицій та розвитку інновацій і підприємництва в різних галузях. Відкриття країни для міжнародного таланту та капіталу відкриває значні соціально-економічні перспективи в майбутніх роках.

Copyright ©2023 All rights reserved.