Економічний Substance

Економічний сабстанс відіграє важливу роль у міжнародному податковому плануванні, оскільки він спрямований на створення прозорої та справедливої податкової системи. Наявність економічного сабстансу забезпечує дотримання податкових зобов’язань, усуває можливості для ухилення від несплати податків та запобігає податковим зловживанням.

Компанії, які здійснюють діяльність за межами своєї країни, можуть прагнути оптимізації свого податкового навантаження, використовуючи різні податкові інструменти та структури. Однак, для того, щоб ці інструменти та структури були легітимними з точки зору міжнародного права, необхідно переконатися в наявності економічного сабстансу. Це означає, що компанія має реально існувати, мати фізичну присутність, брати активну участь у бізнес-процесах і надавати реальні послуги чи продукцію відповідно до обсягу та характеру своєї діяльності в країні своєї реєстрації або фінансової зацікавленості.

Наявність економічного сабстансу допомагає запобігати створенню штучних структур, призначених для ухилення від оподаткування. Такі структури, що не мають реального економічного сенсу і пов’язані з низьким або відсутнім податковим навантаженням, можуть розглядатися як компанії для податкового ухилення та піддаватися перевіркам та штрафам з боку контролюючих органів. У цьому контексті економічний сабстанс стає інструментом для досягнення балансу між податковою оптимізацією та дотриманням законодавства.

Що таке “Економічний сабстанс” (economical substance)

Поняття «Економічний сабстанс» відноситься до присутності та активної реальної діяльності компанії у певній країні в рамках міжнародного податкового планування. Це поняття пов’язане з необхідністю дотримання податкових зобов’язань у країні, де компанія зареєстрована або здійснює свою діяльність, та запобігання податковим зловживанням. Економічний сабстанс передбачає не лише юридичне оформлення компанії та наявність юридичної адреси в країні, але й реальну фізичну присутність компанії, активну бізнес-діяльність, участь в економічному житті країни та відповідність обсягу та характеру діяльності послуг або продукції, що надаються.

Значення економічного сабстансу у міжнародному податковому плануванні

Економічний сабстанс відіграє важливу роль у створенні прозорої та справедливої податкової системи. Компанії, що мають економічний сабстанс, реально беруть участь в економічній діяльності країни, де вони діють. Вони роблять свій справедливий податковий внесок, ґрунтуючись на фактичному прибутку, отриманому в результаті реальних операцій. Це сприяє підтримці рівноправної конкуренції між компаніями та створенню справедливих умов на ринку.

Водночас, відсутність економічного сабстансу може призвести до низки ризиків та наслідків для компаній:

Економічний сабстанс є невід’ємною частиною дотримання податкового законодавства та етичних стандартів. Компанії, що демонструють економічний сабстанс, підтверджують свою готовність виконувати податкові зобов’язання відповідно до вимог законодавства та робити справедливий внесок у розвиток економіки країни.

Компанії, які прагнуть міжнародного податкового планування, повинні брати до уваги значення економічного сабстансу для забезпечення прозорості, справедливості та ефективності оподаткування. Це допоможе їм уникнути ризиків, пов’язаних з податковими суперечками та втратою репутації, а також підтвердить їхню відданість законодавству та етичним принципам у галузі податкового планування.

Критерії економічного сабстансу

Для визначення економічного сабстансу у міжнародному податковому плануванні застосовуються різні критерії, які допомагають оцінити реальність присутності та активної діяльності компанії у певній країні. Нижче наведено основні критерії, які використовуються для визначення сабстансу:

  1. Фізична присутність: Один із основних критеріїв економічного сабстансу – це наявність фізичної присутності компанії у певній країні. Це може включати наявність офісів, фабрик, складів, торгових точок або інших об’єктів, пов’язаних із бізнес-діяльністю компанії. Фізична присутність підтверджує, що компанія реально функціонує та здійснює свою діяльність у країні.
  2. Активна бізнес-діяльність: Критерій активної бізнес-діяльності оцінює обсяг та характер операцій, які виконує компанія у певній країні. Це може включати реалізацію продукції або послуг, укладення контрактів із клієнтами та постачальниками, участь у локальних торгових операціях та інші активності, пов’язані з реальним бізнесом.
  3. Реальний прибуток і база оподаткування: Реальний прибуток і база оподаткування компанії також є важливими критеріями економічного сабстансу. Компанія повинна продемонструвати, що її прибуток відображає реальну економічну діяльність і відповідає обсягу та характеру послуг чи продукції, що надаються. Вона має бути оподатковувана в країні, де здійснюється діяльність, та сплачувати відповідні податки на основі реального прибутку.
  4. Кваліфіковані співробітники та управління: Наявність кваліфікованих співробітників та ефективне управління також є важливими критеріями економічного сабстансу. Компанія повинна мати реальних співробітників, здатних керувати та здійснювати бізнес-операції, і вони мають бути відповідним чином кваліфіковані для виконання своїх обов’язків. Це підтверджує наявність активної участі компанії у економічній діяльності.
  5. Відповідність місцевим законодавчим вимогам: Компанія повинна дотримуватись місцевих законодавчих вимог та регулювання, пов’язаних з її діяльністю. Це включає реєстрацію компанії, отримання необхідних ліцензій та дозволів, дотримання вимог щодо звітності та документації, а також дотримання застосовних податкових правил.
    Примітка: Важливо, що конкретні критерії податкового сабстансу можуть відрізнятися залежно від країни та її податкової системи. Крім того, різні організації та податкові органи можуть застосовувати власні критерії для оцінки податкового сабстансу.

Рекомендації для компаній:

Для детальної консультації та подальшого розрахунку вартості, термінів та необхідних документів звертайтесь до фахівців компанії White and Partners, перейшовши за цим посиланням.

Copyright ©2023 All rights reserved.