Европейська Комісія впроваджує нову систему оподаткування: BEFIT

Європейська Комісія оголосила про запуск пакету ініціатив під назвою “Business in Europe: Framework for Income Taxation” (#BEFIT), який встановлює єдині правила визначення податкової бази для груп компаній та CFC.

  1. Нові стандарти оподаткування: BEFIT замінює раніше відкликані концепції CCTB і CCCTB.
  2. Обов’язкове застосування: Групи з річним доходом €750 млн. та 75% власності в ЄС зобов’язані використовувати BEFIT. Для груп поза ЄС BEFIT є обов’язковим при певному обороті в Європі.
  3. Опціональні правила: Малі групи можуть застосовувати BEFIT протягом 5 років підготовки фінансової звітності.
  4. Єдиної правила: BEFIT дозволить групам розраховувати податкову базу за єдиною системою з особливими винятками для окремих галузей.
  5. Розподіл податкової бази: З 2028 по 2035 рік BEFIT буде розподіляти податкову базу між учасниками групи на основі попередніх фінансових результатів.
  6. Корекції в оподаткуванні: Внесено зміни для дивідендів, збитків, міжнародних операцій та реорганізації бізнесу.
  7. Спрощена звітність: Система “одного вікна” для податкових декларацій групи в одній з країн-членів ЄС.
  8. Індивідуальна звітність: Учасники групи BEFIT зобов’язані подавати індивідуальні податкові декларації на місцевому рівні.
  9. Гармонізація правил: Пакет включає пропозицію щодо уніфікації правил оподаткування в ЄС.
  10. План введення в дію: Пропозиції BEFIT набудуть чинності з 1 липня 2028 року (або з 2029 року для фінансового року, що завершується 31 грудня 2028 року), а зміни для CFC – з 1 січня 2026 року.

Ці зміни дозволять групам компаній більш ефективно вести бухгалтерський облік і оподаткування, дотримуючись єдиних стандартів і оптимізуючи процеси.

Copyright ©2023 All rights reserved.