Холдингова компанія в Швейцарії

Швейцарія є привабливою та конкурентоспроможною країною для заснування холдингової компанії, особливо в сценаріях, що передбачають придбання компаній або створення корпоративних груп. У цьому матеріалі розглядаються податкові переваги та наслідки створення холдингової компанії у Швейцарії. Він також пропонує огляд відповідних корпоративних міркувань для тих, хто розглядає Швейцарію як потенційне місце розташування, приділяючи увагу останнім законодавчим змінам, у тому числі аспектам, пов’язаним з консолідованою фінансовою звітністю.

Вступ – Правові рамки

У швейцарському корпоративному праві швейцарська холдингова компанія визначається як компанія, основним видом діяльності якої є володіння частками участі в інших компаніях. На відміну від спеціальних законодавчих положень про холдингові компанії, швейцарське корпоративне право розглядає швейцарську холдингову компанію як таку, що приймає одну із загальних правових форм, доступних за швейцарським законодавством. Кожна дочірня компанія, якою володіє швейцарська холдингова компанія, розглядається як юридично незалежна. На відміну від цього, швейцарське податкове законодавство розробило окрему правову концепцію для швейцарських холдингових компаній, відому як “статус холдингу”, за умови виконання певних умов, викладених у кантональному податковому законодавстві.

Аспекти корпоративного права

Швейцарські холдингові компанії зазвичай створюються у формі акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю. Досвід показує, що володіння істотною участю часто призводить до прийняття статусу акціонерного товариства через такі переваги, як конфіденційність і придатність для операцій на ринку капіталу. Ця стаття присвячена виключно швейцарським холдинговим компаніям, створеним у формі акціонерних товариств.

Вибір назви компанії, як правило, є гнучким, але з певними обмеженнями. Назва повинна бути правдивою, не вводити в оману і не суперечити суспільним інтересам. Крім того, воно повинно відрізнятися від вже існуючих назв компаній і містити вказівку на організаційно-правову форму, наприклад, “Ltd” (“AG”/”SA”) для акціонерних товариств.

Мінімальний номінальний акціонерний капітал швейцарської холдингової компанії, створеної у формі акціонерного товариства, становить 100 000 швейцарських франків. Акції можуть бути на пред’явника або іменними, з мінімальною номінальною вартістю SFr0,01.

Реєстрація швейцарської холдингової компанії як акціонерного товариства

Створення швейцарської холдингової компанії у формі акціонерного товариства передбачає проведення зборів засновників у присутності нотаріуса. На цих зборах засновники приймають статут, призначають членів правління та аудиторів (якщо такі є). Протокол зборів та статут подаються до відповідного комерційного реєстру для реєстрації.

Разом зі статутом, як правило, приймаються внутрішні положення, що деталізують внутрішню корпоративну структуру та управління. Вони є обов’язковими лише у випадку делегування управлінських повноважень. Засновники повинні внести принаймні номінальний статутний капітал до проведення установчих зборів. Внески можуть бути зроблені в грошовій, натуральній формі або шляхом придбання активів.

Фінансова звітність та дотримання законодавства

Окрім окремої фінансової звітності, швейцарські холдингові компанії, які контролюють інші підприємства, повинні готувати консолідовану фінансову звітність за певних умов. Дотримання стандартів фінансової звітності та регуляторних вимог є важливим для підтримання прозорості та підзвітності.

Корпоративні органи

Збори акціонерів

Збори акціонерів є вищим органом управління в акціонерному товаристві. Вони мають такі повноваження, як внесення змін до статуту, призначення/звільнення членів правління та аудиторів, затвердження фінансової звітності (у тому числі консолідованої) та розподіл прибутку. Якщо не передбачено інше, рішення приймаються абсолютною більшістю голосів акціонерів, що мають право голосу. Певні рішення, такі як зміна мети діяльності або зміна місцезнаходження, вимагають двох третин представлених прав голосу та абсолютної більшості номінальної вартості акцій.

Рада директорів

Рада директорів управляє компанією, що складається з одного або більше членів, при цьому принаймні один член має право представляти компанію. Хоча члени ради не обов’язково повинні бути громадянами Швейцарії, швейцарське законодавство вимагає, щоб принаймні один член ради, уповноважений на представництво, мав швейцарське громадянство. Правління може делегувати більшість повноважень, але зберігає за собою ключові обов’язки. Вчені-юристи пропонують субсидіарне делегування управлінських обов’язків і повноважень, викладених у внутрішніх документах організації.

Аудитор

Окрім окремої фінансової звітності, компанії, які контролюють інші компанії, повинні готувати консолідовану фінансову звітність, якщо не виконуються певні умови. Консолідована звітність є обов’язковою на вимогу акціонерів або необхідною для фінансової оцінки. Рішення про підготовку консолідованої фінансової звітності залежить від досягнення певних фінансових порогів за кілька років поспіль або вимоги акціонерів. Крім того, консолідована звітність може знадобитися для надійної фінансової оцінки.

Висновок

Заснування холдингової компанії у Швейцарії має низку переваг, зокрема, з точки зору податкових пільг та юридичної гнучкості. Розуміння правової бази, корпоративного управління та фінансових зобов’язань має вирішальне значення для тих, хто розглядає Швейцарію як місце розташування холдингової компанії. Дотримуючись вимог законодавства та використовуючи наявні можливості, компанії можуть оптимізувати свої операції та фінансові структури в рамках швейцарської нормативно-правової бази.

Наша команда завжди готова надати якісну консультацію та допомогти у вирішенні будь-яких поставлених вами завдань. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо у Вас є питання, бажаєте замовити у нас послуги або консультацію, то переходьте за цим посиланням або напишіть нам у WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 або зателефонуйте нам.

Copyright ©2023 All rights reserved.