Кіпр: привабливе місце для міжнародного бізнесу

Внаслідок значних податкових реформ та перегляду Закону про валютний контроль, Кіпр пройшов значні зміни в своєму бізнесовому середовищі, особливо для громадян Європейського Союзу (ЄС), які прагнуть заснувати компанії на його території. Ці реформи не лише спростили процес реєстрації компаній, але й революціонізували податкову систему, роблячи Кіпр дуже привабливим місцем для міжнародних бізнес-проектів.

Раніше володіння акціями компаній, зареєстрованих на Кіпрі, вимагало отримання дозволу від Центрального банку. Проте це важкопрохідне вимога було скасовано, що дозволяє громадянам ЄС реєструвати компанії на Кіпрі на рівних умовах з місцевими мешканцями. Цей крок до рівноправ’я в правах на володіння бізнесом є значним прогресом у зусиллях Кіпру створити сприятливе середовище для підприємницької діяльності.

Одним з ключових аспектів останніх реформ є введення єдиної корпоративної податкової ставки в розмірі 12,5% для всіх компаній, що діють на території Кіпру. Ця стандартизована система оподаткування спрощує процес оподаткування та підвищує прозорість, тим самим сприяючи створенню привабливого інвестиційного клімату. Крім того, приєднання Кіпру до ЄС у 2004 році відкрило шлях до прийняття податкового законодавства, що відповідає стандартам ЄС, позиціонуючи країну як прем’єрне місце для створення Міжнародних бізнес-компаній (IBC).

В рамках переглянутої податкової системи компанія вважається “резидентом Республіки” і, отже, підлягає оподаткуванню, якщо її бізнес-операції централізовано керуються та контролюються на території Кіпру. Цей критерій забезпечує податкові переваги для резидентських корпорацій, на яких оподатковується їхня світова прибуток, забезпечуючи ясність та визначеність для бізнесу, що діє на території Кіпру. Важливо відзначити, що така система надає значні податкові пільги для IBC, зареєстрованих на Кіпрі, дозволяючи їм ефективно функціонувати як холдингові компанії та використовувати різні податкові стимули.

Поняття холдингових компаній отримало значний розголос після приєднання Кіпру до ЄС та схвалення його податкового законодавства згідно з директивами ЄС. Необхідно відзначити, що правова база Кіпру тепер гармонізована з законами та директивами ЄС, включаючи Кодекс поведінки та рекомендації ОЕСР з податкових практик. Ця гармонізація не лише підвищує довіру до Кіпру як поважної юрисдикції для бізнесу, але і підкреслює його зобов’язання до міжнародних стандартів управління та прозорості.

На відміну від багатьох європейських країн, Кіпр встановлює мінімальні вимоги для холдингових компаній, потрібна всього лише 1% участі в статутному капіталі зарубіжних дочірніх компаній, щоб мати право на податкові пільги відповідно до нового режиму. Ця гнучкість в структурах власності додатково підвищує привабливість Кіпру як переваги при встановленні та функціонуванні холдингових структур.

Переваги податкової системи Кіпру не обмежуються лише єдиною корпоративною податковою ставкою. Вони включають різні податкові пільги та стимули, такі як 50% податкова пільга на відсотки, отримані корпораціями, повне звільнення від податку на прибуток за дивіденди, отримані з-за кордону (з певними умовами), та звільнення від податку на капітальні вигоди по транзакціям з акціями, за винятком прибутку, отриманого з нерухомості на Кіпрі або акціями незареєстрованих компаній, що володіють нерухомістю на Кіпрі.

Крім того, Кіпр надає податкові пільги для компаній, таких як можливість нескінченного перенесення втрат та положення про облегчення для групи учасників. Ці положення не тільки зменшують податкові тягарі, але й сприяють інвестиціям та росту бізнесу на Кіпрі.

Обширна мережа двосторонніх податкових угод Кіпру додатково підвищує його привабливість як міжнародного бізнес-хаба. З найбільшою кількістю двосторонніх податкових угод порівняно з будь-якою іншою офшорною юрисдикцією, Кіпр надає компаніям доступ до вигідних податкових режимів, особливо в Східній Європі та на Близькому Сході. Ці угоди спрямовані на зменшення або усунення податків на дивіденди, відсотки та роялти, тим самим сприяючи міжнародній торгівлі та інвестиціям.

Заключно, останні податкові реформи та відповідність європейським стандартам дозволили Кіпру зайняти провідні позиції серед міжнародних бізнес-проектів. З спрощеною системою оподаткування, вигідними податковими стимулами та надійною правовою інфраструктурою Кіпр пропонує сприятливе середовище для розвитку бізнесу та розширення його діяльності в межах ЄС та за їх межами.

Наша команда завжди готова надати якісну консультацію та допомогти у вирішенні будь-яких поставлених вами завдань. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо у Вас є питання, бажаєте замовити у нас послуги або консультацію, то переходьте за цим посиланням або напишіть нам у WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 або зателефонуйте нам.

Copyright ©2023 All rights reserved.