ПАР, Зміни, право, податки, ОЕСР

Південна Африка продовжує прагнути до забезпечення прозорості та справедливості у своїй податковій системі. У цьому контексті Південноафриканська Служба доходів недавно опублікувала посібник, орієнтований на критерій місця ефективного управління (Place of Effective Management, PEM). Цей посібник ґрунтується на підходах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та передовій практиці інших держав, і надає керівництво для визначення місця ефективного управління компанії.

Один із ключових принципів, закладених у посібнику, полягає в тому, що управлінські та комерційні рішення компанії, чия рада директорів збирається лише один раз на рік, повинні прийматися частіше, ніж раз на рік. Місце ефективного управління, отже, не повинно бути пов’язане з місцем проведення засідання ради директорів.

Посібник також враховує ситуації, коли керівники компанії постійно перебувають в різних місцях. У таких випадках вони можуть брати участь у зустрічах по телефону або відеоконференції, тобто віртуальних зустрічах, замість особистого присутності в головному офісі компанії. При цьому головний офіс зазвичай є місцем, якщо таке є, де знаходиться найвищий рівень управління (наприклад, виконавчий директор та фінансовий директор) і їхні прямі співробітники.

Введення посібника щодо критерію місця ефективного управління дозволить Південній Африці поліпшити свою податкову систему та надати більш чіткі правила для визначення податкових зобов’язань компаній, особливо у випадках, коли керівники діють з різних місць. Це також допоможе запобігти зловживанням та несправедливій податковій оптимізації.

Південноафриканська Служба доходів закликає компанії та платників податків ознайомитися з новим посібником та дотримуватися рекомендацій при визначенні місця ефективного управління. Це важливий крок у напрямку більш прозорої та справедливої податкової системи, яка сприяє розвитку Південної Африки та забезпечує рівні умови для всіх учасників ринку.

Copyright ©2023 All rights reserved.