Pillar 1 та Pillar 2 – глобальна податкова реформа

Введення міжнародної системи оподаткування для великих корпорацій було схвалено більш як 100 державами у 2021 році. Мінімальна ставка єдиного податку становитиме 15%, і для того, щоб система почала діяти, країни мають ухвалити відповідні закони. На даний момент початок застосування таких правил планується з 2024 року.

Реформа ґрунтується на двох «стовпах» (англ. – «pillar») – документах, оприлюднених ОЕСР. Pillar 1 передбачає перерозподіл прав на оподаткування надлишкового прибутку найбільших міжнародних груп компаній (МГК) на користь країн збуту. Відповідно до концепції Pillar 1, частина прибутку МГК оподатковуватиметься у країнах знаходження користувачів/споживачів незалежно від того, чи є у МГК у країнах якась присутність. Надприбуток розподілятиметься на країни збуту лише тих МГК, чий світовий оборот перевищує 20 млрд євро (можливо, пізніше цей поріг буде знижено до 10 млрд євро).

Pillar 2 у свою чергу гарантує оподаткування прибутку МГК хоча б на мінімальному рівні. Згідно з концепцією Pillar 2, якщо ефективна ставка податку в окремих юрисдикціях, в яких представлена МГК, менша за мінімальний податок, то виникне додатковий податок, який компенсує цю різницю. Загалом такий додатковий податок стягуватиметься на рівні кінцевої материнської компанії. Якщо в країні перебування одержувача скоригована номінальна ставка податку нижча за мінімальну, то стягуватиметься додатковий податок, який компенсує цю різницю. Ставка мінімального податку становитиме 15%. Усі юрисдикції, в яких подано МГК, повинні мати ефективну ставку оподаткування не менше ніж 15%.

Один з основних принципів Pillar 2 – це збалансованість. Це означає, що правила повинні бути застосовні до всіх компаній у рівній мірі і не повинні призводити до додаткової нерівності між компаніями різних країн чи галузей економіки.

Ще один принцип, яким слідує Pillar 2 – це ризик-орієнтованість. Це означає, що правила мають бути спрямовані на зменшення ризиків, пов’язаних із податковими ухиленнями та неправомірним перенесенням прибутків у країни з низькими податковими ставками. Зокрема, правила повинні враховувати такі ризики, як ризик трансфертного ціноутворення, ризик перенесення прибутків через кордони та ризик використання дочірніх компаній та філій для податкових цілей.

Наступний принцип – мінімізація негативних економічних наслідків. Це означає, що правила мають бути стабільними і не повинні призводити до значних економічних втрат для компаній чи країн.

Зрештою, ще одним принципом є координація міжнародних дій. Це означає, що правила мають бути узгоджені між різними країнами, щоб уникнути подвійного оподаткування та інших проблем, пов’язаних із різними податковими системами.

ОЕСР оцінює, що держави можуть скоротити втрати до $50 млрд. на рік завдяки новим правилам оподаткування для великих міжнародних компаній. Загалом запровадження міжнародної системи оподаткування має забезпечити більш справедливий та ефективний податковий порядок, зменшити податкові розриви між країнами та призвести до збільшення податкових надходжень до бюджетів держав.

Pillar 2 є відносно новою концепцією в податковій сфері і її застосування все ще знаходиться на початковій стадії. Проте вже зараз можна зробити кілька висновків про її перспективи.

По-перше, використання Pillar 2 дозволить державам більш ефективно боротися з податковими витоками та уникнути небажаних податкових змагань. Це, у свою чергу, може призвести до збільшення доходів держав, поліпшення інвестиційного клімату та підвищення конкурентоспроможності економіки.

По-друге, використання Pillar 2 може допомогти державам більш справедливо розподіляти податкове навантаження між національними та міжнародними компаніями. Це пов’язано з тим, що податкові бази розраховуватимуться з урахуванням реального економічного вкладу компаній у країни, а не з урахуванням використання ними податкових хитрощів.

Незважаючи на це, Pillar 2 також може зіткнутися з критикою з боку деяких держав, які можуть втратити свої переваги у сфері оподаткування, а отже, й інвестиції. Крім того, можливі технічні складнощі при реалізації цієї реформи, а також суперечки між державами щодо розподілу податкових баз та доходів.

Тим не менш, з урахуванням того, що міжнародні податкові норми перебувають у стадії перегляду, використання Pillar 2 може стати важливим інструментом у створенні більш справедливої та ефективної системи оподаткування у майбутньому.

Copyright ©2023 All rights reserved.