Податкова служба ОАЕ оприлюднила посібник з 28 прикладами застосування правил звільнення від стратегічної участі в дивідендах та зростанні капіталу (CTGEXI1)

Податкова служба ОАЕ представила докладний посібник з 28 прикладами, що ілюструють застосування правил звільнення від стратегічної участі в дивідендах та зростанні капіталу (CTGEXI1).

Ці роз’яснення стали очікуваним ресурсом, беручи до уваги мої спостереження, що не всі мали достатньо часу для ознайомлення з умовами та вимогами, що визначені в статті 23(2) Закону про корпоративний податок (CTL) та Рішенні №116.

Я настійно рекомендую всім платникам податків (як юридичним, так і фізичним особам, дохід яких не пов’язаний з особистими інвестиціями) ознайомитися як із самим посібником, так і з наведеними прикладами, які отримують дивіденди від резидентів-юридичних осіб, а також доходи чи зростання капіталу від акцій чи участі (´Participating Interest´).

Посібник містить дві схеми: одну для загального застосування правил та іншу більш детальну для визначення, чи підпадають акції під визначення ‘Participating Interest’ (включаючи приклад №8, коли участь придбана в обмін на частку, яка не підпадає під це визначення).

Серед поширених сценаріїв: приклад №19, де акції передаються в обмін на акції іншої організації (share-for-share) за оцінкою, що відрізняється від балансової вартості на момент виходу, включаючи пояснення для угод між пов’язаними сторонами, не на основі принципу “витягненої руки”.

Розділ 3.1.6 також роз’яснює концепцію “конструктивних дивідендів”: будь-які виплати, що не відповідають принципу “витягненої руки” від дочірніх компаній до материнських тепер можуть класифікуватися як дивіденди, незалежно від формального розподілу.

Крім того, особливий інтерес представляє приклад №25, що ілюструє статтю 23(6)(c) CTL, яка передбачає, що звільнення не застосовується, якщо платник податків або його пов’язана сторона визнали відрахований збиток щодо позики, наданої юридичній особі, в якій платник податків або його пов’язана сторона має частку участі.

Повний текст посібника за цим посиланням

Copyright ©2023 All rights reserved.