Що таке холдингова компанія простими словами

Холдингова компанія – це юридична особа, яка володіє акціями чи контрольними пакетами інших компаній. Можна уявити холдингову компанію як материнську компанію, яка управляє однією або декількома дочірніми компаніями, які часто займаються різними видами бізнесу.

Існує кілька типів холдингових компаній, які можна поділити на такі категорії:

 1. Чиста холдингова компанія: Цей тип холдингу не займається самостійною діяльністю та не виробляє товари чи послуги. Її основна функція полягає у володінні активами та контрольними пакетами акцій дочірніх компаній;
 2. Змішана холдингова компанія: Цей тип холдингу також має активи та контрольні пакети дочірніх компаній, але при цьому сама може займатися виробництвом товарів або надавати послуги. Така холдингова компанія може поєднувати функції материнської компанії та холдингу;
 3. Безпосередня холдингова компанія: Цей тип холдингу володіє акціями інших компаній, які є власністю третіх осіб. Вона має акції або частки з правом голосу в інших компаніях;
 4. Проміжна холдингова компанія: Цей тип холдингу є ланкою між великою холдинговою компанією та її дочірніми компаніями. Вона володіє контрольним пакетом акцій іншої холдингової компанії, що у свою чергу володіє акціями дочірніх компаній;
 5. Дочірня компанія: Холдингова компанія також може бути дочірньою, якщо її створюють для управління новим напрямком бізнесу. У такому разі головна холдингова компанія створює дочірню компанію, передаючи їй активи для ведення нового бізнесу.

Реєстрація холдингових компаній може здійснюватись у різних організаційно-правових формах, таких як корпорація, LLC, товариство тощо. Вибір відповідного типу залежить від корпоративного та податкового законодавства, а також від поставленої мети.

Деякі відомі приклади холдингових компаній включають ABH Holdings S.A. – нідерландську інвестиційну холдингову компанію та Berkshire Hathaway Holdings – одну з найбільших холдингових компаній у світі зі штаб-квартирою у США.

Сильні та слабкі сторони холдингових компаній

Холдингові компанії – це потужний інструмент у бізнесі, проте вони мають як сильні, так і слабкі сторони, які тісно взаємопов’язані.

Переваги холдингової компанії:

 1. Оптимізація оподаткування: Холдингові компанії можуть використовувати фахівці для оптимізації податкового навантаження, що дозволяє знизити витрати. Такі компанії можуть перенаправляти дивіденди від дочірніх компаній, реінвестувати їх чи сплачувати акціонерам. Також можливе компенсування збитків однієї компанії за рахунок прибутку іншої, що сприяє зниженню податків.
 2. Зниження відповідальності: Структура холдингової компанії дозволяє знизити ризик відповідальності власника бізнесу. Зобов’язання кожної дочірньої компанії обмежуються нею самою, не торкаючись інших компаній у структурі. Це допомагає захистити майно холдингової компанії та її дочірніх підприємств.
 3. Зниження капітальних витрат: Холдингової компанії для контролю дочірніх компаній необов’язково купувати 100% їхнього капіталу. Це дозволяє заощадити гроші, достатньо мати контрольний пакет акцій.
 4. Доступ до кредитів під низькі відсотки: Холдингові компанії з гарною кредитною історією можуть отримувати кредити за нижчими процентними ставками, що полегшує фінансування стартапів та інновацій.

Недоліки холдингової компанії:

 1. Управління різноманітними компаніями: Управління різними дочірніми компаніями, які займаються різними видами бізнесу, потребують експертизи в усіх галузях. Це може вимагати наймання великої кількості фахівців для ефективного контролю за всіма компаніями.
 2. Додаткові витрати: Реєстрація та адміністрування кожної нової дочірньої компанії потребує додаткових витрат, таких як щорічні збори, податки на франшизу тощо. Це потрібно враховувати при розрахунку потенційного прибутку та витрат на створення та ведення холдингової компанії.
 3. Підвищені вимоги щодо оподаткування та звітності: Управління холдинговою компанією складніше і вимагає дотримання додаткових податкових та звітних зобов’язань, що може спричинити додаткові витрати.
  Важливо враховувати як переваги, так і недоліки холдингової компанії перед прийняттям рішення щодо її створення, щоб забезпечити ефективну та стійку структуру бізнесу.

На закінчення, холдингові компанії є важливим інструментом у сучасному бізнесі, що має як сильні переваги, так і певні слабкості.

Серед переваг холдингових компаній слід зазначити оптимізацію оподаткування, зниження ризиків відповідальності, зниження капітальних витрат та доступ до дешевих кредитів. Ці фактори дозволяють управляти декількома дочірніми компаніями більш ефективно і забезпечують більш гнучку та захищену структуру бізнесу.

Однак у холдингових компаній є й свої недоліки, такі як складність управління різноманітними компаніями, додаткові витрати на реєстрацію та адміністрування, а також підвищені вимоги щодо оподаткування та звітності.

Рішення про створення холдингової компанії має бути засноване на ретельному аналізі конкретних цілей бізнесу, ризиків та потенційних вигод. Правильно структурована холдингова компанія може стати потужним інструментом для оптимізації бізнесу, захисту активів та розвитку нових напрямків.

Важливо пам’ятати, що кожна ситуація є унікальною, і підхід до створення та управління холдингової компанії має бути індивідуальним, враховуючи особливості конкретного бізнесу та його стратегії розвитку.

Незалежно від своїх особливостей, холдингові компанії продовжують відігравати важливу роль у сучасній економіці, забезпечуючи стабільність, керованість та можливість інноваційного розвитку для компаній різних галузей та масштабів.

Наша команда завжди готова надати якісну консультацію та допомогти у вирішенні будь-яких поставлених вами завдань. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо у Вас є питання, бажаєте замовити у нас послуги або консультацію, то переходьте за цим посиланням або напишіть нам у WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 або зателефонуйте нам.

Copyright ©2023 All rights reserved.