Швейцарія схвалила конституційну поправку для впровадження проекту OECD/G20 BEPS 2.0

Цюріх, 18 червня 2023 року – Швейцарія зробила важливий крок у напрямку впровадження Пілара Один і Пілара Два проекту OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 2.0, схваливши конституційну поправку шляхом громадського голосування. Поправка, яка отримала більшість голосів (78,5%) швейцарських виборців та уніманітну підтримку всіх 26 кантонів, надає правову основу для введення цих правил в швейцарське законодавство.

Конституційна поправка надає повноваження швейцарському парламенту включати податки Пілара Один і Пілара Два в федеральні податкові закони, якщо це вважається доцільним. З метою виконання амбітного графіка, запропонованого OECD, поправка містить перехідне положення для Пілара Два, що дозволяє Швейцарській федеральній раді впроваджувати правила шляхом постанови до прийняття постійного податкового закону швейцарським парламентом.

Перехідне положення відповідає основним принципам Модельних Правил Пілара Два, включаючи сферу застосування для мультинаціональних підприємств (МНП), які мають об’єднаний щорічний оборот понад 750 мільйонів євро, і мінімальну ставку податку 15%. Також враховується розрахунок ефективної податкової ставки і визначаються наслідки, якщо ефективна податкова ставка в Швейцарії становить менше 15%. У таких випадках очікується застосування правил щодо включення до доходу (Income Inclusion Rule, IIR), правила щодо недостатньо оподаткованих прибутків (Undertaxed Profits Rule, UTPR) та кваліфікованого внутрішнього мінімального доповнення податку (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax, QDMTT), що забезпечують належне оподаткування.

У перехідному положенні також передбачена гнучкість, що дозволяє Швейцарській федеральній раді вносити зміни в залежності від розвитку подій на рівні OECD та в інших юрисдикціях. Це забезпечує можливість впровадження Пілара Два в Швейцарії в найкращих інтересах країни.

Згідно з конституційною поправкою, додатковий дохід, отриманий від податків Пілара Два, буде розподілятися між Федерацією та кантонами. Федерація отримає 25% від виручки, а кантони матимуть право на 75%. Розподіл доходу від додаткового оподаткування в кантонах регулюється перехідним положенням. Дохід від QDMTT буде виділятися кантону, де виникає недостатнє оподаткування, а дохід від IIR та UTPR – кантону, який є верховною юридичною особою в Швейцарії.

Щодо впровадження, очікується, що Швейцарська федеральна рада підготує проект постійного податкового закону для впровадження Пілара Два протягом шести років після перехідного введення правил постановою. В даний час немає конкретних планів для впровадження Пілара Один.

Паралельно з конституційною поправкою, Швейцарська федеральна рада вже оприлюднила проекти перехідної постанови для Пілара Два, які фокусуються на технічних і процедурних аспектах. Триває період громадського обговорення цих проектів, що дозволяє зацікавленим сторонам висловити свої пропозиції та зауваження.

Схвалення конституційної поправки є важливим кроком у зусиллях Швейцарії по протидії ерозії баз та зсуву прибутків. Країна має на меті мінімізувати вплив проекту BEPS 2.0 на задіяні компанії та зберегти свою привабливість як місця для бізнесу. З очікуваним впровадженням Пілара Два з 1 січня 2024 року, Швейцарія готова відіграти важливу роль у забезпеченні справедливого оподаткування в ринкових юрисдикціях та встановленні стандартів мінімального оподаткування.

Після позитивного результату громадського голосування, декілька кантонів планують оголосити свої плани щодо реінвестування додаткового доходу, отриманого від податків Пілара Два, що додатково сприятиме економіці Швейцарії та її регіонам.

Copyright ©2023 All rights reserved.