Запровадження Європейських стандартів звітності у сфері сталого розвитку (ESRS)

31 липня 2023 року було затверджено Європейські стандарти звітності в галузі сталого розвитку (ESRS), які тепер стануть обов’язковими для використання компаніями, які підпадають під Директиву з бухгалтерського обліку та зобов’язані надавати інформацію про сталий розвиток. Це стосується громадських компаній, чиї акції котируються на біржах.

Директива з бухгалтерського обліку з поправками від Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), прийнята в 2022 році, була розроблена з метою забезпечення порівнянної та достовірної інформації щодо сталого розвитку від компаній у Європейському союзі. ESRS запроваджується на основі цих двох директив.

Основна ідея ESRS полягає в принципі “подвійної суттєвості” (double materiality), що означає, що компанії зобов’язані доповідати не тільки про свій вплив на людей та довкілля, а й про те, як соціальні та екологічні проблеми можуть вплинути на фінансову стійкість та перспективи компанії.

ESRS охоплює 12 основних напрямків, які допоможуть компаніям більш точно та всебічно оцінити та документувати свої стійкі практики та ризики, пов’язані зі стійким розвитком. Це рішення відкриває новий етап у посиленні стійкості та відповідальності бізнесу у Європейському союзі.

Copyright ©2023 All rights reserved.