Реєстрація компанії в Британії (ltd.). Особливості юрисдикції та даного типу компанії

Британська юрисдикція широко відома своєю стабільністю, надійністю та довгою історією, яка налічує кілька століть. Компанії, зареєстровані у Великій Британії, зазвичай мають високу репутацію та статус у міжнародному бізнесі.

У Великобританії існує кілька видів юридичних структур, які можуть бути зареєстровані в залежності від цілей бізнесу та потреб інвесторів. Одним із найпопулярніших видів юридичних структур є UK ltd компанія.

Що таке UK Ltd?

Реєстрація ltd (limited company) у Великій Британії – це процес створення компанії з обмеженою відповідальністю. Цей вид компанії є найбільш популярним серед бізнесменів з усього світу, і це не дивно з огляду на переваги, які він надає своїм власникам.

Компанія з обмеженою відповідальністю (ltd) є юридичною особою, окремою від її власників. Це означає, що якщо компанія вчиняє будь-які дії, її власники не несуть особистої відповідальності за ці дії. Натомість відповідальність обмежена сумою, яку вони вклали у компанію. Це робить ltd найбільш привабливим для інвесторів та підприємців, які хочуть захистити свої особисті активи.

UK Ltd.

Однією з головних особливостей UK Ltd є її обмежена відповідальність. Це означає, що власники компанії не несуть особистої відповідальності за борги та зобов’язання компанії. Вони можуть втратити тільки ту суму, яку вклали в компанію, але не більше.

Крім того, UK ltd компанія має гнучку структуру і може бути створена з будь-якою кількістю акціонерів. Власники можуть мати акції звичайного чи привілейованого класу, а також різні права голосу на зборах акціонерів.

UK ltd компанія також має можливість випуску облігацій та інших цінних паперів, що дозволяє їй залучати капітал для розвитку бізнесу. Крім того, вона може мати кілька директорів, які керують нею та ухвалюють стратегічні рішення.

Звітність UK Ltd. компанії

Відповідно до законодавства Великобританії, UK ltd компанія повинна подавати річну фінансову звітність та податкову декларацію в Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC). Крім того, компанія також повинна подавати звітність у Companies House – орган, який реєструє компанії у Великій Британії.

Річна фінансова звітність повинна містити звіт про прибутки та збитки (Profit and Loss statement), балансовий звіт (Balance Sheet) та звіт про рух коштів (Cash Flow Statement). Усі ці звіти мають бути складені відповідно до стандартів, встановлених Міжнародною радою зі стандартів бухгалтерського обліку (МСФЗ).

Звіт про прибутки та збитки є звітом про фінансові результати діяльності компанії за звітний період. Він містить інформацію про доходи, витрати, прибутки та збитки компанії. Балансовий звіт показує фінансове становище компанії наприкінці звітний період. Він включає активи, пасиви та капітал компанії. Звіт про рух коштів відображає рух коштів у компанії за звітний період.

Окрім річної фінансової звітності, UK ltd компанія також має подавати податкову декларацію. Податкова декларація містить інформацію про доходи, витрати та податки, що сплачуються компанією за звітний період. Вона також має бути складена відповідно до стандартів, встановлених HMRC.

А також, UK ltd компанія має подавати річні податкові декларації, які описують її доходи та витрати за звітний період. Декларація повинна бути подана до HM Revenue and Customs (HMRC) протягом дев’яти місяців після закінчення фінансового року компанії.

Компанія також повинна представляти звітність перед Companies House, де включені її фінансові звіти, звіти про директорів та акціонерів, зміни до статуту та інші документи. Фінансові звіти повинні включати звіт про прибутки та збитки, баланс та звіт про рух коштів. Вони мають бути підписані директором компанії та представлені протягом дев’яти місяців після закінчення фінансового року.

Звітність UK ltd компанії є дуже важливим аспектом її діяльності, оскільки вона не лише надає інформацію про її фінансовий стан та результативність, але також необхідна для дотримання юридичних вимог. Звітність також допомагає компанії контролювати свої фінансові показники, виявляти проблеми та вживати заходів щодо їх усунення.

Податки для компаній у Великобританії у 2023 році

Система оподаткування корпорацій у Великій Британії є однією з найскладніших і мінливих у світі. У 2023 році очікується низка змін у податковій політиці для корпорацій, у тому числі і для UK Ltd компаній.

З початку квітня 2023 року планується підвищення корпоративного податку з 19% до 25%, ця ставка є більшою мірою прогресивною.

Для компаній, чий річний прибуток не перевищує 50 тисяч фунтів стерлінгів, ставка податку залишиться на колишньому рівні 19%, але для компаній, чий річний прибуток перевищує 250 тисяч фунтів стерлінгів, буде встановлено ставку податку в розмірі 25%. Якщо прибуток компанії перевищує поріг у 50 тисяч, але не перевищує 250 тисяч фунтів стерлінгів, то податкова ставка на дохід понад 50 тисяч становитиме 26,5%.

Крім того, у 2023 році планується запровадити нові правила щодо оподаткування цифрових компаній, таких як Google, Amazon та Facebook. За новими правилами, цифрові компанії будуть зобов’язані сплачувати податок на прибуток у країнах, де вони отримують доходи, а не лише в країні своєї реєстрації.

Переваги та недоліки компанії Ltd. у Великобританії

Переваги UK ltd компанії:

  1. Лімітована відповідальність: Головною перевагою UK ltd компанії є лімітована відповідальність її акціонерів. Це означає, що акціонери не несуть особистої відповідальності за борги компанії, за винятком випадків, коли вони є поручителями або заставниками.
  2. Гнучкість в управлінні: UK ltd компанія може бути створена з будь-якою кількістю директорів та акціонерів, що дає її засновникам гнучкість в управлінні компанією.
  3. Легкість у продажу акцій: У акціонерів UK ltd компанії легко купити та продати акції, що робить її привабливішою для інвесторів.
  4. Низькі податкові ставки: Податкові ставки для UK Ltd компаній є одними з найнижчих в Європі, що робить їх більш привабливими для бізнесу.
  5. Конфіденційність: UK ltd компанії не зобов’язані публікувати свої фінансові звіти у громадському доступі, що дозволяє її власникам зберігати конфіденційність.

Недоліки UK ltd компанії:

  1. Обмежений доступ до фінансових ринків: UK ltd компанії мають обмежений доступ до великих фінансових ринків, таких як Нью-Йоркська фондова біржа, що може ускладнювати залучення великих інвестицій та збільшення капіталізації.
  2. Бюрократичні процедури: При створенні та управлінні UK ltd компанії існує ряд бюрократичних процедур, яких необхідно дотримуватись, включаючи щорічне складання звітності та проведення річних зборів акціонерів.
  3. Лімітована відповідальність може бути розширена: у деяких випадках, якщо компанія була створена з порушенням закону, наприклад, якщо вона не виконувала своїх зобов’язань щодо сплати податків або порушувала права працівників, то суд може ухвалити рішення про ліквідацію компанії та перевести відповідальність на її директорів та акціонерів. .
  4. Обмеженість у виборі податкової схеми: UK ltd компанії мають обмежений вибір податкових схем, що може обмежити можливості зниження податкових платежів.
  5. Обмежене перенесення активів: При ліквідації UK ltd компанії її активи не можуть бути просто перенесені на іншу компанію. Вони мають бути продані та розподілені між акціонерами, що може ускладнити процес ліквідації.

Висновок

Отже, реєстрація компанії у Великій Британії — це процес, який може мати низку переваг та недоліків, які необхідно враховувати при ухваленні рішення.

З одного боку, Великобританія – це найбільш привабливе місце для реєстрації компанії завдяки своїй розвиненій економіці, лояльності до підприємців та простій процедурі реєстрації.

З іншого боку, необхідно враховувати деякі складнощі, пов’язані з оподаткуванням та звітністю, а також управління компанією з-за кордону.

Таким чином, реєстрація компанії у Великій Британії може бути відмінним вибором для підприємців, які бажають розширити свій бізнес за кордоном та використовувати переваги, які надає британська економіка. Однак, перед ухваленням рішення, необхідно ретельно вивчити всі можливі наслідки та ризики, пов’язані з реєстрацією компанії у цій країні.

Для детальної консультації та подальшого розрахунку вартості, термінів та необхідних документів звертайтесь до фахівців компанії White and Partners, перейшовши за цим посиланням.

Copyright ©2023 All rights reserved.