Звітність компаній у Великобританії

Великобританські компанії, зареєстровані в Сполученому Королівстві, зобов’язані дотримуватися суворих стандартів бухгалтерського обліку, встановлених у Companies Act 2006, частині 15, главі 2. Цей закон визначає, яким чином має вестися звітність для компаній типу Limited (Ltd) і Limited Liability Partnership (LLP).

Згідно з цими стандартами, залежно від розміру компанії та інших факторів, використовуються стандарти FRS 100.101.102.103.104,105. Основні стандарти, такі як FRS 102 і 105, відіграють ключову роль у складанні фінансових звітів, таких як звіт про сукупний дохід (Statement of Comprehensive Income) і звіт про фінансове становище (Statement of Financial Position), які повинні передавати правдиву інформацію про фінансовий стан компанії.

Ставка податку на прибуток для компаній типу LTD становить 19%, що є важливим аспектом податкової звітності для цієї організаційної форми. Однак, варто пам’ятати, що LLP мають свої особливості в податковій звітності порівняно з LTD.

Розуміння та дотримання цих правил відіграють ключову роль у забезпеченні фінансової прозорості та надійності британських компаній, що є важливим аспектом їхньої стійкості та довгострокового успіху на ринку.

У Великій Британії компанії підлягають трьом видам звітності:

Annual return або confirmation statement

Річна підтверджувальна заява (Annual return) або confirmation statement: Подається раз на рік і містить інформацію про структуру компанії, таку як реєстраційна адреса, дані про акціонерів, директорів та іншу супутню інформацію.
Confirmation statements – це форма заяви, яку подають компанії для підтвердження інформації про свою структуру та реєстраційних даних, що містяться в реєстрі компаній (Companies House), не рідше ніж один раз на рік. Навіть якщо компанія не активна, вона зобов’язана подавати цю заяву.
Термін подачі confirmation statement настає через рік після дати реєстрації компанії або після останнього подання підтверджувальної заяви. Компанія зобов’язана подати цю форму протягом 14 днів після встановленої дати.
Якщо компанія активно веде свою діяльність, відповідальність за своєчасне подання заяви несе не тільки сама компанія, а й її директори та інші посадові особи. Недотримання цих правил може спричинити кримінальну відповідальність. Крім того, порушення строків подання може спричинити за собою штраф у розмірі до €5 000. Це підкреслює важливість своєчасної та правильної звітності для британських компаній та їхнього керівництва.

Фінансові звіти (Financial statements) або Annual Accounts

Цей вид звітності містить повну інформацію про фінансову діяльність компанії. Незалежно від характеру діяльності, всі компанії зобов’язані вести фінансову звітність.
Annual Accounts, або Фінансова звітність, являє собою документ, що містить детальну інформацію про фінансову діяльність компанії за певний період. Цей звіт за рік завершується останнім днем місяця, в який зареєстрована компанія, і має бути підготовлений і поданий не пізніше ніж через дев’ять місяців після закінчення фінансового періоду.

Ця Фінансова звітність, відома як Annual Accounts, також подається компанією в Companies House, реєстраційну палату Великої Британії. Це важливий документ, який демонструє фінансовий стан і результати роботи компанії за рік. Своєчасна і точна подача цього звіту відіграє важливу роль у підтримці прозорості та довіри до діяльності компанії.

Tax return

Податкова декларація (tax return): Для організацій типу LTD податковий період зазвичай збігається з фінансовим роком компанії. LLP же оперують у період з 6 квітня по 5 квітня наступного року. Щороку компанії зобов’язані надавати податкову декларацію з прибутку до Податкового департаменту Великої Британії (HM Revenue and Customs).

Company ‘Tax Returns (CT600 для LTD) і Self Assessment (SA800 для LLP) являють собою податкові декларації для компаній у Великій Британії.

Для компаній типу LTD термін подання податкової декларації, відомої як CT600, закінчується через 12 місяців після завершення фінансового звітного періоду компанії.

У разі компаній типу LLP, термін подання податкової декларації (SA800) настає 31 січня кожного року.

Ці податкові декларації є важливими документами, в яких компанії повідомляють інформацію про свій податковий обов’язок відповідно до британського податкового законодавства. Дотримання строків подання цих декларацій відіграє важливу роль в уникненні штрафів і підтримці фінансової дисципліни компанії.

Приклади:

Розберемо приклад для компанії типу LTD:

1) Компанія була зареєстрована 4 листопада 2018 року;
2) Подача Confirmation statements буде 1го листопада 2019 року і необхідно буде подати протягом 14 днів;
3) Перший звітний період компанії становить 12 місяців з моменту її реєстрації, що означає, що перший фінансовий рік компанії закінчується через 12 місяців, тобто в листопаді 2019 року;
4) Термін подання фінансової звітності (Annual Accounts) для цієї компанії – до 31 серпня 2020 року. Це означає, що компанія повинна подати свої фінансові дані за фінансовий рік, що закінчився в листопаді 2019 року, до 31 серпня 2020 року;
5) Термін подання податкової декларації (CT600) – до 30 листопада 2020 року. Цей документ містить інформацію про податковий обов’язок компанії за той самий фінансовий рік, що закінчився в листопаді 2019 року, і має бути поданий до 30 листопада 2020 року.

Це лише приклад часових рамок для фінансової звітності та податкової декларації для компанії типу LTD на основі її дати реєстрації та першого звітного періоду.

Розглянемо приклад для компанії типу LLP:

1) Компанія була зареєстрована 4 листопада 2018 року;
2) Подання Confirmation statements буде 1го листопада 2019 року і необхідно буде подати протягом 14 днів;
3) Перший звітний період для цієї компанії також становить 12 місяців з моменту її реєстрації. Отже, перший фінансовий рік компанії закінчується через 12 місяців, тобто в листопаді 2019 року;
4) Термін подання фінансової звітності (Annual Accounts) для цієї компанії – до 31 серпня 2020 року. Це означає, що компанія має подати свої фінансові дані за фінансовий рік, що завершився в листопаді 2019 року, до 31 серпня 2020 року;
5) Однак, термін подання податкової декларації (Self Assessment, SA800) – до 31 січня 2020 року. Цей документ містить інформацію про податковий обов’язок компанії за той самий фінансовий рік, що закінчився в листопаді 2019 року, і має бути поданий до 31 січня 2020 року.

Це приклад часових рамок для фінансової звітності та податкової декларації для компанії типу LLP, заснований на її даті реєстрації та першому звітному періоді.

Аудит

Обов’язковий аудит компаній відіграє ключову роль у забезпеченні фінансової прозорості та довіри до ділової діяльності. Закріплений у законі про компанії від 2006 року, обов’язковий аудит, визначений у частині 16, главі 1, статті 475, встановлює критерії, за дотримання яких компанія зобов’язана проводити аудит своїх фінансових звітів.

Компанії стикаються з обов’язковим аудитом, якщо вони задовольняють принаймні двом із трьох основних критеріїв: перевищення обороту за звітний період £10,2 млн, активи на кінець звітного періоду понад £5,1 млн або чисельність працівників понад 50 осіб. Цей механізм контролю фінансових даних забезпечує надійність і відповідність фінансових звітів стандартам якості та чесності в діловому середовищі.

Для малих підприємств, які вважаються виключеними з обов’язкового аудиту, встановлені умови, за яких вони можуть перестати кваліфікуватися як малі підприємства і бути зобов’язані проводити аудит, якщо зазначені критерії виконуються два роки поспіль. Це забезпечує додатковий захист і довіру до фінансової звітності підприємств, забезпечуючи стабільність і прозорість їхньої діяльності.

Наша команда завжди готова надати якісну консультацію та допомогти у вирішенні будь-яких поставлених вами завдань. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо у Вас є питання, бажаєте замовити у нас послуги або консультацію, то переходьте за цим посиланням або напишіть нам у WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 або зателефонуйте нам.

Copyright ©2023 All rights reserved.